มาปลูกต้นไม้กันเถอะ 1

posted on 14 Oct 2009 14:15 by smartotori

ขั้นตอนการปลูกต้นไม้

ขั้นตอนการดำเนิน การปลูกต้นไม้ ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด โดย :

1. การเตรียมพื้นที่ปลูก ก่อนที่จะเตรียมแปลงปลูกต้นไม้ควรตัดสินใจว่าจะปลูกต้นไม้เพื่ออะไร ปลูกต้นไม้ชนิดไหน และระยะปลูกเท่าไร

วัตถุประสงค์การปลูก

     ก. ปลูกเพื่อเศรษฐกิจ หมายถึง การปลูกป่าเพื่อหวังผลตอบแทนจากการปลูกในลักษณะของการนำผลผลิตจากสวนป่าออกมาจำหน่ายเป็นรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม้ซุง ไม้แปรรูป เสาเข็ม และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับเสาเข็ม ฟืน ถ่าน และเยื่อกระดาษ อายุตัดฟันประมาณ 5 - 15 ปี เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน เทพา สนทะเล ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับเป็นไม้ซุง ไม้แปรรูป อายุตัดฟัน 15 - 30 ปี เช่น สัก ประดู่ ยาง แดง มะค่าโมง เป็นต้น

     ข. ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ หมายถึง การปลูกป่าที่หวังผลในการรักษาต้นน้ำลำธาร ป้องกันดินพังทลาย และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับปลูกสร้างสวนป่าอนุรักษ์ เช่น ประดู่ แดง ยาง มะค่าโมง ฯลฯ

     ค. อื่น ๆ
          ค-1. ปลูกเพื่อไม้ประดับ ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมเป็นไม้ประดับ เช่น ขี้เหล็ก บ้าน ตะแบก คูน หางนกยูงไทย อินทนิล กาสะลอง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ
          ค-2. ปลูกเพื่อให้ร่มเงา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับให้ร่มเงา เช่น จามจุรี หางนกยูง นนทรี อินทนิล มะฮอกกานี ประดู่บ้าน ฯลฯ
          ค-3. ปลูกเพื่อเป็นอาหารหรือยา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม เช่น สะเดา ขี้เหล็กบ้าน แคบ้าน มะขาม มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

ก่อนปลูกควรถางวัชพืชและไถพรวนพินถ้าหน้าดินจังตัวกันแข็งมาก

ถ้าพื้นที่ปลูกมีสภาพดินเป็นดินเหนียว หรือลูกรัง ควรจะใส่ปุ๋ยหมักหรือเศษพืช

ถ้าพื้นที่เลือกมามีน้ำท่วงขังในฤดูฝน ควรจะไถยกร่องปลูก เพื่อทำทางระบายน้ำ

หมายเหตุ การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด

2. การคัดเลือกกล้าไม้ ควรจะเลือกกล้าไม้แกร่ง และกล้าไม้ที่มีคุณภาพดี

3. การขนส่งกล้าไม้

ถ้าขนย้ายกล้าไม้ไปที่ไกล ๆ ให้คลุมกล้าไม้ด้วยตาข่ายดำ หรือป้องกันแสงแดด

     ถ้ากล้าไม้เหี่ยวเฉา...

        1. ควรนำกล้าไม้ไปไว้ใต้ร่มเงา

         2. ควรทำให้กล้าไม้แกร่งก่อนปลูก

              ควรนำกล้าไม้ออกไว้กลางแจ้งก่อนปลูก และรดน้ำน้อยลง เพื่อทำให้กล้าไม้แกร่ง

4. การขุดหลุกปลูก การขุดหลุมปลูกควรให้มีขนาดใหญ่กว่าเบ้าดินของถุงกล้าไม้ เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น

5. การปลูกต้นไม้ ระวังอย่าลืมเอากล้าไม้ออกจากถุงพลาสติก

ถ้าในพื้นที่ปลูกมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายต้นไม้ ควรจะทำรั้วรอบ ๆ แปลงที่ปลูก

Comment

Comment:

Tweet