วิธีการผลิตนม

posted on 14 Oct 2009 14:40 by smartotori

ขั้นตอนการผลิต นมสดพาสเจอร์ไรส์ แดรี่ฟาร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

 ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ 
ต้องเริ่มต้นจากฟาร์มโคนมของเกษตรกร

 

 ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

บริเวณรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรสมาชิก 
จัดส่งวันละ 2 เวลา เช้าและเย็น

 

 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจสอบน้ำนมดิบจากถังนมเกษตรกร
ก่อนการรับซื้อ โดยใช้การดูตะกอนของนมข้างหลอด ภายหลังจากผสมกับน้ำยาแอกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 1

 

 ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ถังเก็บน้ำนมดิบความจุ 10,000 ลิตร 
รักษาความเย็นน้ำนมดิบไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 
4 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา

 

 ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

 1. องค์ประกอบน้ำนมดิบ
  % ไขมัน - % โปรตีน 
  ค่าปริมาณของแข็ง
  ไม่รวมไขมัน - % น้ำตาลนม (แลคโตส)
 2. ปริมาณเชื้อจุลิตทรีย์ โดยวิธี รีซาซูลิน เทส
 3. การตกค้างของยาปฏิชีวนะของน้ำนมดิบ โดยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโดยวิธีเดลโว เทส

 

 ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

น้ำนมดิบถูกต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสคงที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และปั๊มน้ำนมร้อน ผ่านกรองละเอียด

 

 ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

น้ำนมร้อนที่ผ่านกรองละเอียดเข้าสู่
เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ เพื่อตีไขมันนมให้เป็น
โมเลกุลเล็ก ๆ ใช้ความดัน 120 บาร์ และ
ผ่านชุดเพลท ลดอุณหภูมิจาก 80 องศาเซลเซียส เหลือ 4 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว

 

 ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

นมสดพาสเจอร์ไรส์ รอการบรรจุในถังเย็น
รักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสคงที่

 

 ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

นมสดพาสเจอร์ไรส์ ผ่านเข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
ซึ่งมีการฆ่าเชื้อแผ่นฟิล์มถุง โดยแสงอุลตร้าไวโอเลต และควบคุมปริมาณบรรจุ โดยระบบอัตโนมัติ พร้อม ประทับตราระบุ วันหมดอายุบนถุง

 

 ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

บรรจุนมสดพาสเจอร์ไรส์ ใส่ในกระบะพลาสติก
และนำเก็บในห้องเย็น อุณหภูมิ 2 – 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการจัดส่งให้ผู้บริโภค โดยจะมีการสุ่มตัวอย่าง นมพาสเจอร์ไรส์ ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง

 

 ขั้นตอนที่ 11
ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

บริเวณส่วนของโรงงานแยกแต่ละฝ่ายชัดเจน 
พื้นยกสูงจากระดับดิน 30 ซม. มีมุ้งลวดป้องกันแมลง พาหะโรค มีระบบการระบายน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก

 

 ขั้นตอนที่ 12
ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ห้องเย็นสำหรับเก็บนมพาสเจอร์ไรส์ ควบคุมอุณหภูมิ ไว้ที่ 2 – 4 องศาเซลเซียส มีประตู 2 ด้าน เพื่อรับนมถุงจากการผลิต และจ่ายนมถุงออกตลาดแยกกัน

 

 ขั้นตอนที่ 13
ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

รถห้องเย็น เพื่อการจัดส่งนมสดพาสเจอร์ไรส์ รักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส

 

 ขั้นตอนที่ 14
ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

รถบรรทุกน้ำนมดิบขนาด 6,600 ก.ก. สามารถจัดส่งน้ำนมดิบไกล ๆ โดยรักษาอุณหภูมิ น้ำนมดิบไว้ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส

 

 
ขั้นตอนการผลิต นมสดพาสเจอร์ไรส์ แดรี่ฟาร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

 ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ 
ต้องเริ่มต้นจากฟาร์มโคนมของเกษตรกร

 

 ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

บริเวณรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรสมาชิก 
จัดส่งวันละ 2 เวลา เช้าและเย็น

 

 ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจสอบน้ำนมดิบจากถังนมเกษตรกร
ก่อนการรับซื้อ โดยใช้การดูตะกอนของนมข้างหลอด ภายหลังจากผสมกับน้ำยาแอกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1 : 1

 

 ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ถังเก็บน้ำนมดิบความจุ 10,000 ลิตร 
รักษาความเย็นน้ำนมดิบไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 
4 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา

 

 ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ

 1. องค์ประกอบน้ำนมดิบ
  % ไขมัน - % โปรตีน 
  ค่าปริมาณของแข็ง
  ไม่รวมไขมัน - % น้ำตาลนม (แลคโตส)
 2. ปริมาณเชื้อจุลิตทรีย์ โดยวิธี รีซาซูลิน เทส
 3. การตกค้างของยาปฏิชีวนะของน้ำนมดิบ โดยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโดยวิธีเดลโว เทส

 

 ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

น้ำนมดิบถูกต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสคงที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และปั๊มน้ำนมร้อน ผ่านกรองละเอียด

 

 ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

น้ำนมร้อนที่ผ่านกรองละเอียดเข้าสู่
เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ เพื่อตีไขมันนมให้เป็น
โมเลกุลเล็ก ๆ ใช้ความดัน 120 บาร์ และ
ผ่านชุดเพลท ลดอุณหภูมิจาก 80 องศาเซลเซียส เหลือ 4 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว

 

 ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

นมสดพาสเจอร์ไรส์ รอการบรรจุในถังเย็น
รักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียสคงที่

 

 ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

นมสดพาสเจอร์ไรส์ ผ่านเข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
ซึ่งมีการฆ่าเชื้อแผ่นฟิล์มถุง โดยแสงอุลตร้าไวโอเลต และควบคุมปริมาณบรรจุ โดยระบบอัตโนมัติ พร้อม ประทับตราระบุ วันหมดอายุบนถุง

 

 ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

บรรจุนมสดพาสเจอร์ไรส์ ใส่ในกระบะพลาสติก
และนำเก็บในห้องเย็น อุณหภูมิ 2 – 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการจัดส่งให้ผู้บริโภค โดยจะมีการสุ่มตัวอย่าง นมพาสเจอร์ไรส์ ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง

 

 ขั้นตอนที่ 11
ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

บริเวณส่วนของโรงงานแยกแต่ละฝ่ายชัดเจน 
พื้นยกสูงจากระดับดิน 30 ซม. มีมุ้งลวดป้องกันแมลง พาหะโรค มีระบบการระบายน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก

 

 ขั้นตอนที่ 12
ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ห้องเย็นสำหรับเก็บนมพาสเจอร์ไรส์ ควบคุมอุณหภูมิ ไว้ที่ 2 – 4 องศาเซลเซียส มีประตู 2 ด้าน เพื่อรับนมถุงจากการผลิต และจ่ายนมถุงออกตลาดแยกกัน

 

 ขั้นตอนที่ 13
ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

รถห้องเย็น เพื่อการจัดส่งนมสดพาสเจอร์ไรส์ รักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส

 

 ขั้นตอนที่ 14
ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

รถบรรทุกน้ำนมดิบขนาด 6,600 ก.ก. สามารถจัดส่งน้ำนมดิบไกล ๆ โดยรักษาอุณหภูมิ น้ำนมดิบไว้ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส

 

 

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่งดื่มตะกี้open-mounthed smile

#2 By otori on 2009-10-15 15:11

วันนี้คุณดื่มนมหรือยังคะ
confused smile confused smile confused smile

#1 By lunch-la on 2009-10-14 15:11